Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Κείμενο/Σχόλιο της Ε.Ι. (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών) σχετικά με ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Η Ε.Ι. σχολιάζει τη δημοσίευση του ΟΟΣΑ με τίτλο 

Μαθητές με υψηλές επιδόσεις; Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία’.

Η έκθεση επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

Η έκθεση επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των ερευνητικών εργαλείων του ΟΟΣΑ Διεθνής Έρευνα Διδασκαλίας και Μάθησης (ΤΑLIS) και του Προγράμματος  Διεθνούς Μαθητικής Αξιολόγησης (PISA).

Βασίζεται σε στοιχεία από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ το 2018 και που ήταν χώρες που είχαν ήδη συμμετάσχει και στα  TALIS/PISA του 2018. Οι χώρες που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη  έρευνα ήταν η Αυστραλία, η Αυτόνομη Περιοχή του Μπουένος Αιρες (CABA της Αργεντινής), η Κολομβία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, η Γεωργία, η Μάλτα, η Τουρκία και το Βιετνάμ.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι πρέπει τα αποτελέσματα της έκθεσης να ερμηνευτούν με τη σχετική επιφύλαξη. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί μόνο να δηλώσει ότι υπάρχει μία συσχέτιση, ωστόσο ο περιορισμένος αριθμός των περιφερειών/χωρών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων.

Η ΕΙ επίσης τονίζει ότι η μεθοδολογία της συλλογής δεδομένων θα μπορούσε επίσης να εγείρει ερωτήματα επειδή, για τη συλλογή δεδομένων, συνδυάζονται δεδομένα του TALIS και PISA με αυτά που αντλούνται από μια τεχνική μάθησης με μηχάνημα.

  • Η σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών και των σχολείων για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική μάθηση των μαθητών

Παρά τις αδυναμίες της, ο λόγος που η έκθεση αυτή είναι σημαντική είναι επειδή περιλαμβάνει μια από τις πιο ξεκάθαρες δηλώσεις που έχει κάνει ο ΟΟΣΑ μέχρι σήμερα αναφορικά με τη σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών και των σχολείων για την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική μάθηση των μαθητών,’ είπε ο David Edwards, Γενικός Γραμματέας της ΕΙ.

Προσθέτει ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ‘μια κάθετη απόρριψη των ισχυρισμών ότι η πανδημία του COVID-19 δείχνει ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς και αντλεί σειρά στοιχείων από την ερευνητική βιβλιογραφία για να τεκμηριώσει την άποψη αυτή’.

 Η έκθεση του ΟΟΣΑ ουσιαστικά δηλώνει ότι ‘τα δεδομένα της έρευνας μας λένε ακριβώς αυτό που μάθαμε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας: ότι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία έχουν πράγματι σημασία για τους μαθητές’. Επίσης αναγνωρίζει ότι ‘πολλοί γονείς απέκτησαν σεβασμό για αυτό που κάνουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη [ …] και παρόλο που μπορεί να τους αρέσει η ευελιξία, πολλοί μαθητές συνειδητοποιούν ότι τους λείπει η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους και η διδασκαλία στο σχολείο’.

  • Στηρίζει τις θέσεις της ΕΙ αναφορικά με την πολιτική για τους εκπαιδευτικούς

Ο David Edwards συνεχίζει λέγοντας ότι ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας αναφέρεται στην ικανοποίηση του εκπαιδευτικού από τη δουλειά του. Ο ΟΟΣΑ δείχνει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού και η καλή του υγεία βρίσκονται σε συνάρτηση με την επίδοση των μαθητών και με το θετικό κλίμα στο σχολείο και συμβουλεύει ότι ‘με διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολείων και τις εκπαιδευτικές αρχές θα μπορούσαν να επανεξεταστούν οι συνθήκες εργασίας προκειμένου να εντοπιστούν τομείς που θα μπορούσαν να βελτιωθούν’.

 Αυτή η δήλωση έχει μεγάλη σημασία για τα εκπαιδευτικά συνδικάτα που διαπραγματεύονται για τις συνθήκες εργασίας των μελών τους στο πλαίσιο της πανδημίας, εξηγεί ο Εdwards.

  • Νέα Συμπεράσματα ΟΟΣΑ

 

Η ΕΙ σημειώνει μια σειρά από νέα συμπεράσματα του ΟΟΣΑ:

  • Κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτήματα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών
  • Στη σχέση φύλου και μαθητικής επίδοσης, τα αγόρια φαίνεται να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη και να επηρεάζονται περισσότερο από οργανωτικά θέματα του σχολείου απ’ ότι τα κορίτσια
  • Τάξεις αποτελούμενες από μαθητές με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο και με διαφορετικές ικανότητες/επιδόσεις έχουν γενικότερα θετικό πρόσημο πάνω στην επίδοση του μαθητή
  • Υπερβολικές διοικητικές ευθύνες για τους εκπαιδευτικούς υπονομεύουν τη μάθηση των μαθητών.

Η ΕΙ καλεί τα συνδικάτα-μέλη τους να σχολιάσουν αυτή την έκθεση, καθώς οι απόψεις τους πάνω σε τέτοιου είδους αναφορές είναι ζωτικής σημασίας στο να τροφοδοτούν την ΕΙ και τις γραμμές έρευνας που διεξάγει σε διεθνές επίπεδο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου