Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Ενημέρωση για ρύθμιση υπεραριθμιών


Σας γνωστοποιούμε ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του στις 04-07-2016 (πράξη 11η/2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/22-5-1997), διαπίστωσε υπεραριθμίες εκπ/κών σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης κατά κλάδο και ειδικότητα, και προσδιόρισε τα οργανικά κενά, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.
Ύστερα από τα ανωτέρω, καλούνται όλοι οι εκπ/κοί του κλάδου ή της ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο στο οποίο διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να υποβάλουν δήλωση, για το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, προκειμένου το ΠΥΣΔΕ να προβεί στη διαδικασία ονομαστικού χαρακτηρισμού υπεραρίθμων.
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, ορίζεται από 05/07/2016 έως και 08-07-2016 και ώρα 12.00, απευθείας στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης (υπόψη κ. Κοντογιάννη Δημητρίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου