Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Πρακτικό Συγκρότησης Νέου Δ.Σ.Πράξη 1η   (16 NOE 2015)
Παρόντες : Ιωαννίδης Αστέριος,  Δαμιανάκη Ευαγγελία, Σταυριανός Αθανάσιος, Ιωαννίδης Χρήστος , Βρέννος Αναστάσιος,  Κασάπης Κων/νος, Τεκέογλου Ιωάννης.

Θέμα : Συγκρότηση του Δ/Σ σε σώμα.
                Ο Ιωαννίδης Αστέριος ως πρώτος σε ψήφους της πλειοψηφούσας παράταξης πρότεινε εαυτόν ως πρόεδρο , πρόταση η οποία έλαβε  5 ψήφους . Σε αντίθεση οι δύο εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ πρότειναν ως πρόεδρο τον ανεξάρτητο υποψήφιο Κο Κασάπη Κων/νο, πρόταση, η οποία πήρε δύο ψήφους. Κατόπιν ο κος Ιωαννίδης Αστέριος πρότεινε τον κο Κασάπη Κων/νο ως Αντιπρόεδρο πρόταση η οποία έλαβε  5 ψήφους σε αντίθεση οι δύο εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ οι οποίοι πρότειναν τον κο Ιωαννίδη Χρήστο πρόταση, η οποία πήρε δύο ψήφους. Στη συνέχεια πρόταση του κου Ιωαννίδη Αστέριου ήταν στη θέση του Γεν. Γραμματέα η κα Δαμιανάκη Ευαγγελία  πρόταση η οποία πήρε τρεις ψήφους σε αντίθεση οι δύο εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ οι οποίοι πρότειναν τον κο Ιωαννίδη Χρήστο πρόταση, η οποία πήρε τέσσερις ψήφους. Η πρόταση του προέδρου για την θέση του ταμία τον κο Σταυριανό Αθανάσιο και του κου Τεκέογλου Ιωάννη για τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα υπερψηφίστηκε από το σώμα με επτά (7) ψήφους υπέρ και μηδέν (0) κατά. Κατόπιν τούτου η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η ακόλουθη:


Πρόεδρος:                                     Ιωαννίδης Αστέριος
Γεν. Γραμματέας:                            Ιωαννίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος:                                Κασάπης Κων/νος
Ταμίας:                                         Σταυριανός Αθανάσιος
Οργανωτικός Γραμματέας:                Τεκέογλου Ιωάννης
Μέλος:                                         Δαμιανάκη Ευαγγελία
Μέλος:                                         Βρέννος Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου