Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό από ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΗΣ


Από τον Ιατρικό σύλλογο Ξάνθης λάβαμε την παρακάτω ενημερωτική επιστολή:


 ΞΑΝΘΗ 24/1/2012
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)                           
Προς τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ)

Αγαπητοί συμπολίτες,

Από 1/1/2012 τα πρώην ταμεία σας συνενώθηκαν σε ένα καινούργιο φορέα με την ονομασία Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Επειδή μέχρι στιγμής οι περισσότεροι δε γνωρίζετε το πλαίσιο λειτουργίας του νέου σας ταμείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης σας ενημερώνει ότι για ένα μεταβατικό διάστημα, άγνωστο πόσο, οι ασφαλισμένοι των τέως ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΥΔΚΥ και ΙΚΑ μπορούν να εξυπηρετούνται όπως παρακάτω:
Προκειμένου για κλινική εξέταση ασθενούς και αναγραφή φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων:
  1. Από τους συνεργαζόμενους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατρούς, τα ονόματα των οποίων μπορούν να βρουν στις λίστες που είναι αναρτημένες στα ταμεία τους και στα site των ταμείων τους με την επισήμανση ότι κάθε συνεργαζόμενος γιατρός μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 50 ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς αμοιβή ανά εβδομάδα, ενώ από τον 51ο και μετά ο γιατρός αμείβεται όπως επιθυμεί. Αν θέλετε λοιπόν να διασφαλίσετε ότι θα τύχετε δωρεάν εξέτασης στα πλαίσια του ταμείου σας, καλό είναι να επικοινωνήσετε από πριν με το γιατρό της αρεσκείας σας.
  2. Από τα Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με ραντεβού στο 1535.
  3. Από τα Κέντρα Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία.
  4. Από το κατάστημα του Ι.Κ.Α. μετά από ραντεβού στο 184.
  5. Από όλους τους γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί για ηλεκτρονική συνταγογράφηση αναλαμβάνοντας το αντίτιμο της επίσκεψης.
Προκειμένου για εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων (βιοχημικών, πυρηνικών, μικροβιολογικών, ακτινολογικών, κλπ).
  1. Από τα συνεργαζόμενα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές με συμμετοχή του ασθενούς 15% επί της αξίας των εξετάσεων. Για ραντεβού ο ασφαλισμένος επικοινωνεί απ’ ευθείας τηλεφωνικά με το εργαστήριο που επιλέγει και ρωτά αν μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπεμπτικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
  2. Από τις μονάδες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.                                                                 (δηλαδή τις μονάδες του πρώην Ι.Κ.Α.) και από τους σχηματισμούς του Ε.Σ.Υ. χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των εξετάσεων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού για το μεν το Ι.Κ.Α. στο 184 για δε τους σχηματισμούς του Ε.Σ.Υ. στο 1535.
Προκειμένου για παρακλινικές εξετάσεις (ιατρικές πράξεις) που εκτελούνται από τους ίδιους τους κλινικούς γιατρούς (μαιευτήρες-γυναικολόγους, καρδιολόγους, πνευμονολόγους, Ω.Ρ.Λ., ουρολόγους κλπ):
  1. Από τους συνεργαζόμενους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατρούς στα ιατρεία τους με συμμετοχή 15% τους ασθενούς.
  2. Από όλους τους ειδικούς γιατρούς με καταβολή του συνόλου της αξίας της εξέτασης.
Θεώρηση απαιτούν όλα τα χειρόγραφα παραπεμπτικά αξίας άνω των 100 ευρώ. Κανένα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό δεν απαιτεί θεώρηση. Συμβεβλημένοι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να χορηγήσουν και ηλεκτρονικά και χειρόγραφα παραπεμπτικά και συνταγές. Μη συμβεβλημένοι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν μόνο ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και συνταγές. Ο έλεγχος, όπου απατείται, γίνεται από τους ελεγκτές των επί μέρους ταμείων (όπου υπάρχουν) όπως και προ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Η διαδικασία της χορήγησης αναρρωτικών αδειών δεν έχει αλλάξει.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δε δικαιολογεί καμία δαπάνη ιατρικής επίσκεψης ή ιατρικής πράξης όταν έχει προκύψει από μη συμβεβλημένο ιατρό.
Για κάθε νεότερη αλλαγή του συστήματος ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης θα σας ενημερώσει άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου