Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

Το Νέο Μισθολόγιο και τα Σκοτεινά του Σημεία

Τον νόμο για το νέο μισθολόγιο θα  τον βρείτε εδώ:
Νόμος 4024/2011  ΦΕΚ 226/27-10-2011
Ας δούμε μερικά σημεία του, τα οποία είναι λίγο παράξενα και οφείλουμε όλοι να τα γνωρίζουμε:

Άρθρο 1 - Παράγραφος 2.α
"Η σύνταξη ... εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη της έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου"

Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται οι κρατήσεις στον υψηλότερο μισθό που είχαμε οι εκπαιδευτικοί πριν τον νέο μισθολόγιο. Έτσι οι κρατήσεις θα παραμείνουν υψηλές όπως ήταν τον Οκτώβριο ενώ οι αποδοχές θα είναι μειωμένες!

Άρθρο 7 - Παράγραφος 7
"Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
     από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη"
Άρθρο 28 - Παράγραφος 1
"Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται
αυτοδικαίως στους βαθμούς ως εξής:
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
   με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ'

Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφος με υπηρεσία 2 έτη παρά κάτι, να πάρει τον βαθμό ΣΤ, στον οποίο και θα έχει χρόνο παραμονής άνω των 2 ετών.
Όμως ένας συνάδελφος που θα διοριστεί του χρόνου (το 2012) θα πάρει και αυτός τον βαθμό ΣΤ, στον οποίο θα μείνει όμως μόνο για 2 έτη!

Άρθρο 29 - Παράγραφος 1
"Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς,  λαμβάνουν τον βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζον χρόνος"

Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα ότι αν για παράδειγμα κάποιος μπει στο ΜΚ 1 του βαθμού Ε και πλεονάζουν 18 μήνες, τότε θα πάρει το ΜΚ 2 μετά από δύο έτη και όχι μετά από 6 μήνες!

1 σχόλιο:

 1. Μια και συζητάμε για τα σκοτεινά σημεία του νόμου μπορεί κανείς μου να εξηγήσει γιατί μόνο οι παντρεμένοι γονείς δικαιούνται την οικογενειακή παροχή; Ή μήπως δεν το καταλαβαίνω καλά;
  Για του λόγου το αληθές παραπέμπω στο άρθρο 17 της εγκυκλίου εφαρμογής σχετικά με την οικογενειακή παροχή:
  "Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του κεφαλαίου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά
  (---------------------------------------)
  Η κατά τα ανωτέρω παροχή δικαιολογείται MONO ΓΙΑ ΤΈΚΝΑ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΑ ΑΠΌ ΓΆΜΟ, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους."

  Σε ποιον αιώνα ζούμε; Φαίνεται ότι το εννοούν: μαζί με τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα θα μας γυρίσουν για τα καλά στον 19ο αιώνα σε όλους τους τομείς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή