Αναθέσεις μαθημάτων σε ΕΠΑΛ Γ τάξη (β)

6. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
ΠΕ12 (01,03)
ΠΕ17 (01,05,11)
ΠΕ12.02

Τοπογραφικό Σχέδιο
ΠΕ12 (01,03)
ΠΕ17 (01,05,11)
ΠΕ12.02

Πολεοδομία
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

Ο Η/Υ στο Χώρο των
Δομικών Έργων
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

Οικοδομική
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)

Οργάνωση Τεχνικών Έργων
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ17 (01,05,11)


7. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

7.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα
ΠΕ08
ΠΕ12.02
ΠΕ18 (26,27)
ΠΕ18 (01,28)
ΤΕ01.14
Γραμμικό Σχέδιο - Εικονογράφηση
ΠΕ18 (01,26)
ΠΕ08
ΠΕ18 (27,28)
ΤΕ01.14
Ιστορία των Τεχνών
ΠΕ08
ΠΕ12.02
ΠΕ18 (26,27,28)
ΠΕ18.01
Γραφιστικές Εφαρμογές
ΠΕ18 (01,26)
ΤΕ01.14
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
ΠΕ18 (01,26)
ΤΕ01.14
Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων
ΠΕ18 (01,26)
ΤΕ01.14
Ιστορία Γραφικών Τεχνών
ΠΕ18 (01,26)
ΠΕ08

Γραμματογραφία
ΠΕ18 (01,26)
ΠΕ18.27
ΤΕ01.14

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δομημένος Προγραμματισμός
ΠΕ19
ΠΕ20

Δίκτυα Υπολογιστών II
ΠΕ19
ΠΕ20
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
TE01.13
Λειτουργικά Συστήματα II
ΠΕ19
ΠΕ20
TE01.13
Βάσεις Δεδομένων

ΠΕ19
ΠΕ20
TE01.13
Στοιχεία Προγραμματισμού
σε Γραφικό Περιβάλλον
(Visual Programming)
ΠΕ19
ΠΕ20

Εφαρμογές Πολυμέσων
ΠΕ19
ΠΕ20
TE01.13

9. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

9.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
TE01.07
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
TE01.07
Συλλογή Μεταφορά και
Έλεγχος Δεδομένων
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Η/Y
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

9.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
TE01.07
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
TE01.07
Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ12.05*
* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

10. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
ΠΕ09

ΠΕ10
ΠΕ13
ΠΕ18.03
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ09
ΠΕ18.02
ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)
Αγγλικά (Οικονομική Ορολογία)
ΠΕ06

Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών

ΠΕ09
ΠΕ18.03
ΠΕ18 (35,40)
Δημόσιες Σχέσεις
ΠΕ10
ΠΕ13
ΠΕ09
ΠΕ18 (02,35,40)
Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων
ΠΕ18.02
ΠΕ09
ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)
Λογιστικές Εφαρμογές - Γ΄ Κατηγορίας Μηχανογραφημένη Λογιστική
ΠΕ09
ΠΕ18.03
ΠΕ18 (35,40)
ΤΕ01.11
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
ΠΕ18.02
ΠΕ09
ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)
ΤΕ01.10

10.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
ΠΕ09

ΠΕ10
ΠΕ13
ΠΕ18.03
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ09
ΠΕ18.02
ΠΕ13
ΠΕ18 (35,40)
Αγγλικά Ειδικότητας
ΠΕ06

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων

ΠΕ18.35
ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)
ΤΕ01 (10,11)
Τουριστικό Marketing
ΠΕ09
ΠΕ18 (35,40)
ΠΕ18 (02,03)
Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα
ΠΕ18.35

ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)
ΤΕ01 (10,11)
Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ
ΠΕ18.35

ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)

11. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

11.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυσιπλοΐα ΙI
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ΄τάξης)
Μεταφορά Φορτίων
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ12.07
ΠΕ18.31
Ναυτική Τέχνη
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ12.07
ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ΄τάξης)
Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΙI
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)
ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ΄τάξης)
Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08,09)
Ναυτική Μετεωρολογία
ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων)

ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ΄τάξης)
Αγγλικά Ειδικότητας
ΠΕ06


11.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανές Πλοίου Ι
ΠΕ18.31
ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.23
Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ατμοστρόβιλοι - Ατμομηχανές)
ΠΕ18.31
ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.23
Μηχανολογικό Σχέδιο
ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.31

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙI

ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)
ΠΕ18.31
Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου ΙI
ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.31
TE01.09
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙI
ΠΕ18.31

ΠΕ12 (04,07)
ΠΕ17 (02,06)
Αγγλικά Ειδικότητας
ΠΕ06

Ηλεκτρονικές Συσκευές Πλοίου
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08)
ΠΕ18.23
Ναυπηγεία
ΠΕ12.07
ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)
ΠΕ18.31
ΠΕ18.23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου