Σάββατο 14 Μαΐου 2016

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ:ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

1.   Αποδέσμευση του Γυμνασίου και του Λυκείου από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέχρι τώρα η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εξαρτάται από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: οι ημέρες διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων επηρεάζουν την ημερομηνία λήξης του σχολικού έτους, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να τελειώνουν στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Το πρόγραμμα σπουδών και ο τρόπος λειτουργίας του Λυκείου εξαρτώνται επίσης από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Η πρόταση είναι το Γυμνάσιο και το Λύκειο να λειτουργούν αυτόνομα. Όσοι μαθητές επιθυμούν να δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις να παρακολουθούν μία ακόμη χρονιά και στη συνέχεια να δίνουν εξετάσεις. Εν τω μεταξύ θα μπορούσε να αποδεσμευτεί μερικώς η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις με τη μεταφορά της διεξαγωγής τους μετά από αυτήν των ενδοσχολικών εξετάσεων, όπως γινόταν παλιά.

2.   Κατάργηση της αποζημίωσης για τις επιτηρήσεις και τις επιτροπές των Πανελληνίων Εξετάσεων, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες. Αντίθετα, πληρωμή των οδοιπορικών για όσους από εμάς ταξιδεύουμε σε απομακρυσμένα χωριά των νομών ή ακόμα και σε άλλες πόλεις, μακριά από την έδρα μας, για τις επιτηρήσεις, τις επιτροπές, τη διόρθωση των γραπτών.
3. Θέσπιση ακριβούς ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους, όπως έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία έναρξής του. Με αυτόν τον τρόπο και σαφή προγραμματισμό θα μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για τα μαθήματά τους και η λειτουργία του σχολείου θα κυλάει απρόσκοπτα, χωρίς αβεβαιότητα και απρόοπτα.
4.    Αλλαγή της κατεύθυνσης και του περιεχομένου του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο στο Γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή απλά διδάσκουμε Γραμματική, την οποία ποτέ δεν καταφέρνουν να αφομοιώσουν οι μαθητές, απόδειξη του οποίου αποτελεί το γεγονός ότι όταν εισέρχονται στο Λύκειο αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και στις βασικές απαιτήσεις του μαθήματος. Ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο το περιεχόμενο του μαθήματος να ήταν η Αρχαιογνωσία, μέσω της διδασκαλίας αρχαίων κειμένων με ευρεία θεματική (καθημερινή ζωή, φιλοσοφία κ.τ.λ.) είτε από το πρωτότυπο είτε από μετάφραση. Για αυτόν τον σκοπό μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα υπάρχοντα βιβλία, από τα οποία ο διδάσκων θα μπορεί να επιλέγει τα κείμενα και τα θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές του. Η Γραμματική να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα. Φυσικά αυτό θα σήμαινε και μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και αντίστοιχα ενίσχυση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας (βλ. αρ. 4).
5.   Ενίσχυση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το μάθημα αυτό απαιτεί πολλές ώρες για να έχει αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα από τα μαθήματα που βελτιώνουν την κριτική ικανότητα του μαθητή και φυσικά την έκφρασή του. Η διδασκαλία του μαθήματος μόνο σε ένα δίωρο την εβδομάδα κρίνεται ανεπαρκής. Απαιτούνται 4-5 ώρες την εβδομάδα, ώστε να είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος με χρήση ποικιλίας κειμένων, σύγχρονες μεθόδους (πρότζεκτ, ομαδοσυνεργατική μέθοδο, χρήση ψηφιακών μέσων) και παραγωγή έργου των μαθητών.
6.   Κατάργηση των εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τουλάχιστον στο Γυμνάσιο. Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο μάθημα θα μπορούσε να γίνεται μέσα από δημιουργικές εργασίες και πρότζεκτ σε συνεργασία μάλιστα και με άλλους κλάδους που ασχολούνται με τις τέχνες (Θέατρο, Μουσική, Εικαστικά) και βέβαια την Πληροφορική. Επίσης, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να εισαχθεί και η μελέτη ενός ολόκληρου λογοτεχνικού κειμένου ανά έτος, όχι το ίδιο για όλες τις σχολικές μονάδες. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του να μπορούν να επιλέγουν ένα βιβλίο με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Τα υπάρχοντα Ανθολόγια θα μπορούσαν να λειτουργούν συμπληρωματικά (παράλληλα κείμενα κ.ά.).
7.   Ενίσχυση του μαθήματος της Ιστορίας με την επιμόρφωση των διδασκόντων το μάθημα. Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται από πολλές ειδικότητες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση μαζί του (αυτό περιλαμβάνει και τους Φιλολόγους που δεν έχουν αποφοιτήσει από τα σχετικά τμήματα των Πανεπιστημίων). Για να ενισχυθεί το μάθημα, πρέπει να επιμορφωθούν σχετικά οι διδάσκοντες το μάθημα, εφόσον δεδομένων των συνθηκών δεν είναι δυνατόν να το διδάσκουν μόνο οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, όπως θα ήταν το ιδανικό (ακόμα και αυτοί έχουν ανάγκη από καιρού εις καιρόν σχετική επιμόρφωση).
8.   Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν και πάλι τα σχολικά εγχειρίδια. Αν το Αναλυτικό Πρόγραμμα σχεδιαστεί με τρόπο που θα δίνει χώρο για ευελιξία στον εκπαιδευτικό και αν πραγματοποιούνται συνεχώς σχετικές επιμορφώσεις, ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει και τα πιο κακογραμμένα εγχειρίδια ή να φέρει στην τάξη και άλλο υλικό (εξάλλου δεν το κάνουμε ήδη;). Ας μεταφέρουμε το βάρος από τα μέσα στους ανθρώπους, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς Ο παιδαγωγικά και διδακτικά καταρτισμένος εκπαιδευτικός θα μπορεί να αξιοποιήσει μια ποικιλία μέσων, εργαλείων και μεθόδων, όπως είναι οι Τ.Π.Ε., οποιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και άλλα βιβλία, η περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την ποσοτική κ.ά. Διαφορετικά όλα αυτά παραμένουν σε αχρησία.
9.   Αναγκαίος ο περιορισμός του αριθμού των μαθημάτων που εξετάζονται στο τέλος της χρονιάς. Ο αριθμός των μαθημάτων και ο όγκος της ύλης είναι αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα και η διαδικασία των εξετάσεων να τραβά σε μάκρος. Ας περιοριστούμε στα σημαντικότερα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική).
10.Πρόβλεψη για τριήμερο εκδηλώσεων (παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρότζεκτ, σχολικοί αγώνες,  κ.τ.λ.) στο τέλος της χρονιάς. Η παρουσίαση όλων αυτών σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, που βέβαια θα μπορεί να γίνει αν θεσπιστεί η ακριβής ημερομηνία λήξης του σχολικού έτους, θα διευκολύνει τον ετήσιο προγραμματισμό και του σχολείου και των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Φυσικά, οι εκδηλώσεις αυτές να είναι ανοιχτές στην κοινωνία.
11. Απλοποίηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας για τις διδακτικές επισκέψεις. Αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία λειτουργεί αποτρεπτικά, καθώς απαιτεί πολύ χρόνο και πολλά έγγραφα.
12.Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και αναβάθμιση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου. Είναι γνωστό ότι δεν δουλεύουμε όλοι το ίδιο, αλλά και ότι όλοι χρειαζόμαστε υποστήριξη και προτάσεις για προσωπική βελτίωση. Σκοπός δεν θα είναι φυσικά «η τιμωρία» του εκπαιδευτικού, αλλά η τόνωση, η ενίσχυση, η ώθηση να γίνει καλύτερος.

Φωτεινή Κοκκίνη
Φιλόλογος (ΠΕ02)

1.   Κατάργηση των εξετάσεων στο Γυμνάσιο.
2.   Αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων.
3.   Περιορισμός της ύλης των μαθημάτων.
4.   Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Κωνσταντούλα Φωτίου

Φιλόλογος (ΠΕ02)

1 σχόλιο: