Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Ν.Κορδή

Ανακοίνωση σχετικά με τα θέματα που απασχόλησαν το ΚΥΣΔΕ και ενημέρωση για τα προβλήματα λόγω της προκήρυξης εκλογών στις αποσπάσεις εξέδωσε ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής. Σχετικά με τις αποσπάσεις αναφέρει:
"Με τα σημερινά δεδομένα οι αποσπάσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αύριο 28 Αυγούστου! Από τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και μέχρι την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές, ισχύει καθολική απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών στο δημόσιο. Η απαγόρευση περιλαμβάνει όχι μόνο τις τελικές πράξεις (αποφάσεις) αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. συνεδριάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων).
   Υπάρχει, όμως, στο Υπουργείο Εσωτερικών μια ειδική τριμελής επιτροπή, η οποία μπορεί να χορηγήσει εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή, για λόγους αντιμετώπισης ειδικών αναγκών και για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μεταβολές. Συνεπώς πρέπει άμεσα να υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης για όλες τις μεταβολές που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολείων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (αποσπάσεις, τοποθετήσεις, προσλήψεις αναπληρωτών). Σε κάθε περίπτωση οι αποσπάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό αφού την 1η Σεπτέμβρη χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις οργανικές τους θέσεις για να αναλάβουν υπηρεσία! Είναι προφανές ότι οι αποσπασμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα που θα παρουσιαστούν! Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι «οικοσκευές» για να μετακινούνται από τη μια γωνιά της Ελλάδας στην άλλη μέσα σε μια μέρα!  Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει επιτέλους να σεβαστούν τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες αλλά και το έργο τους!
   Σε κάθε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δίνει στους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης ένα περιθώριο λίγων ημερών για να παρουσιαστούν στις θέσεις τους!"

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακάτω:

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν στις 24,25,26 και 27 Αυγούστου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Εκλήθησαν σε ακρόαση 2 εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετάταξη σε προσωρινή θέση διοικητικού υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
2.     Έγινε δεκτή 1 ένσταση επί των μετατάξεων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
3.     Συζητήθηκαν 4 εντάσεις επί των αποδεσμεύσεων για μετάταξη στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1 αίτηση.
4.     Συζητήθηκαν 8 ενστάσεις  επί των μετατάξεων εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 5 και απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις.
5.     Συζητήθηκαν και ικανοποιήθηκαν 13 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν αποδέσμευση για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988, χωρίς την ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής και της αντίστοιχης πίστωσης των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011. Για το ίδιο θέμα έγιναν δεκτές 10 ανακλήσεις αιτήσεων μετάταξης.
6.     Ικανοποιήθηκαν 6 αιτήσεις ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολείο Ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου.
7.     Ικανοποιήθηκαν 30 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία. Για το ίδιο θέμα απορρίφθηκε 1 αίτηση, ενώ ανακλήθηκε 1 αίτηση παραίτησης.
8.     Απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού επί των μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία. Για το ίδιο θέμα απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάθεσης.
9.     Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. Απορρίφθηκε 1 ένσταση επί των αμοιβαίων μεταθέσεων και ικανοποιήθηκε 1 ένσταση επί των μεταθέσεων.   
10.   Σχετικά με τις αποσπάσεις σε Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν συνολικά 370  αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων. Εξ αυτών 210 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και υπάρχουν κενά της ειδικότητας στα αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία. Τα λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών Γενικών Ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων είναι συνολικά 114.. Τελικά αποσπώνται 71 εκπαιδευτικοί ενώ για τα άλλα κενά δεν υπήρξαν αιτήσεις. Παράλληλα είχαμε και 56 αποσπάσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας. Συνολικά είχαμε 127 αποσπάσεις.
11.    Σχετικά με τις αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά σχολεία υποβλήθηκαν συνολικά 87 αιτήσεις. Εξ αυτών 67 αφορούν εκπ/κους ειδικοτήτων γενικής παιδείας και 20 εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Συνολικά 56 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και υπάρχουν κενά της ειδικότητας στα αντίστοιχα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Τα λειτουργικά κενά των Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι συνολικά 19. Τελικά αποσπώνται 11 εκπαιδευτικοί, ενώ για τα άλλα κενά δεν υπήρξαν αιτήσεις.
12.   Σχετικά με τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ τα Λειτουργικά κενά σε  ΣΜΕΑΕ είναι συνολικά 1528. Τελικά αποσπώνται 93 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ από 163 ενεργές αιτήσεις. Τα λειτουργικά κενά των ΚΕΔΔΥ για τους κλάδους ΠΕ02, 03 και ΠΕ11 είναι συνολικά 80.  Τελικά αποσπώνται 24 εκπαιδευτικοί.
13. Παράλληλα είχαμε 41 αποσπάσεις σε εκκλησιαστικά σχολεία και 3 σε Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
14.   Σχετικά με τα κενά των Γενικών Ειδικοτήτων τα λειτουργικά κενά είναι 3548 και τα πλεονάσματα 3218. Οι αριθμοί αυτοί θα διαφοροποιηθούν από τα κενά που θα προκύψουν μετά τις αποσπάσεις σε φορείς, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά σχολεία και τα εναπομείναντα κενά των κοινών ειδικοτήτων μετά τις αποσπάσεις στην Πρωτοβάθμια.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
   Με τα σημερινά δεδομένα οι αποσπάσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αύριο 28 Αυγούστου! Από τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και μέχρι την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές, ισχύει καθολική απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών στο δημόσιο. Η απαγόρευση περιλαμβάνει όχι μόνο τις τελικές πράξεις (αποφάσεις) αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. συνεδριάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων).
   Υπάρχει, όμως, στο Υπουργείο Εσωτερικών μια ειδική τριμελής επιτροπή, η οποία μπορεί να χορηγήσει εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή, για λόγους αντιμετώπισης ειδικών αναγκών και για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μεταβολές. Συνεπώς πρέπει άμεσα να υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης για όλες τις μεταβολές που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολείων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (αποσπάσεις, τοποθετήσεις, προσλήψεις αναπληρωτών). Σε κάθε περίπτωση οι αποσπάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό αφού την 1η Σεπτέμβρη χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις οργανικές τους θέσεις για να αναλάβουν υπηρεσία! Είναι προφανές ότι οι αποσπασμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα που θα παρουσιαστούν! Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι «οικοσκευές» για να μετακινούνται από τη μια γωνιά της Ελλάδας στην άλλη μέσα σε μια μέρα!  Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει επιτέλους να σεβαστούν τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες αλλά και το έργο τους!

   Σε κάθε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δίνει στους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης ένα περιθώριο λίγων ημερών για να παρουσιαστούν στις θέσεις τους! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου